Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody

Informacje podstawowe

 • Początek akcji: 02 maj 2016
 • Planowany koniec: 30 listopad 2018
 • Główny problem:

  Duże zachwaszczenie, zwłaszcza mniszkiem lekarskim oraz szczawiem zwyczajnym i tępolistnym. W użytku zielonym występowało mało traw szlachetnych takich jak życice, widoczne były również miejscowe przerzedzenia runi.

 • Podjęte działania:

  Chcąc poprawić wydajność pastwisk w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Brodach zdecydowaliśmy się na oprysk Fernando Forte oraz podsiew jednej z kwater mieszanką BG-2 Milkway Tetra. Działania miały na celu poprawić skład gatunkowy pastwisk, co wpłynie na bardziej efektywne wypasanie bydła mięsnego poprzez zwiększony udział życic (więcej zielonej masy oraz znacznie większa wartość energetyczna). Drugim powodem było wyeliminowanie nadmiernego udziału chwastów w runi, takich jak szczawie czy mniszek lekarski.

Opis gospodarstwa

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody położone jest ok. 50 km na zachód od stolicy Wielkopolski.

Od 1957 roku, do dziś, majątek Brody stanowi jeden z Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na powierzchni ok. 900 ha jest ok. 500 ha powierzchni towarowej i ok. 400 ha powierzchni paszowej (która jest okresowo pod wodą) w tym: 133 ha użytku ekologicznego, 600 sztuk bydła, 900 sztuk owiec. 

Lokalizacja na mapie

Podjęte działania

Nowy wpis
Gotowe do zbioru - pierwszy pokos w połowie maja. Trawy mają jeszcze zamknięte kwiatostany - więcej energii i białka w sianokiszonce!.jpg

Łąka po renowacji i nowo założony użytek- podsumowanie

W tym roku pogoda znowu nas zaskoczyła – po bardzo obfitych opadach nie ma już śladu, a wysokie temperatury w kwietniu i w maju spowodowały, że pierwszy pokos znacznie przyśpieszył! Na „Helenie”, czyli kwaterze, którą podsiewaliśmy mieszanką BG-2 Milkway Tetra, pokos zrobiliśmy tuż po weekendzie majowym i zebraliśmy trawy na sianokiszonkę, umożliwiając szybszy wypas bydła. Kosząc trawę mieliśmy na uwadze wysokość koszenia – na to właśnie zwracamy Wam szczególną uwagę. Zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia z suszą! Zauważcie, że skoszona trawa po tygodniu była już dość wysoka i pełna wigoru, a to dlatego, że kosiarka nie kosiła niżej niż 7 cm, przez co odrost pozwolił nam wprowadzić zwierzęta ok. dwa tygodnie po pokosie. Tak samo na trwałych użytkach zielonych, trawach na gruntach ornych czy lucernikach, należy ustawić kosiarkę jak najwyżej, aby nie męczyć dodatkowo roślin, gdy są wystawione na stres w postaci suszy. Dodatkowo po pokosie oprócz azotu zawsze warto dorzucić potas, który odpowiada za gospodarkę wodną roślin.

Na stanowisku gdzie na nowo była zasiana mieszanka BG-4 Milkway Universal, obfity plon dały nam oprócz występujących w mieszance życic, kostrzewa łąkowa oraz tymotka. Pokos robiony był w połowie maja, gdy trawy osiągnęły swą dojrzałość (ale części generatywne jeszcze nie były przekwitnięte!!) – zyskaliśmy dzięki temu dużo zielonej masy, przy jak najwyższych parametrach, takich jak białko i cukry.

Wegetację czas zacząć!.jpg

1...2...3! Czas zacząć dbać o użytki zielone!

Pogoda w większości kraju pozwala nam w końcu pomyśleć o tym, że czas ruszyć i zadbać o dobrą kondycję traw, czy to na trwałych UZ czy na gruntach ornych i wykonać wiosenny podsiew lub założyć użytek od nowa.

Bardzo obfite opady w zeszłym roku spowodowały intensywny przyrost traw na użytkach zielonych, natomiast nie należy zapominać, że nadmiar wody też ma swoje minusy. Po pierwsze wypłukiwanie NPK i mikropierwiastków z podłoża, tak więc teraz czas uzupełnić braki! Tylko pamiętaj – nie samym azotem żyje trawa, dołóż do tego siarki (wyższe białko w sianokiszonce), ale także fosfor (budowa systemu korzeniowego) i potas (gospodarka wodna)!!! Po drugie, częściowe wymoknięcia i przegnicie traw na terenach położonych w pobliżu rzek, czy słabo zmeliorowanych gruntach. Po trzecie nadmiar chwastów w miejscach, gdzie traw już nie ma z powodu okresowego nadmiaru wody – zniszcz chwasty środkiem przeznaczonym na użytki zielone – Fernando Forte i w późniejszym czasie podsiej jedną z naszych mieszanek, jak np. BG-2 Milkway Tetra lub BG-4 Milkway Universal.

W Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Brodach dopiero od kilku dni mamy dość wysoką temperaturę (15-20⁰C), tak więc trawy na podsiewanej wcześniej kwaterze „Helena” i na zasiewanym od nowa użytku powoli ruszają. Widać wyraźnie młode trawy na tle tych starszych, ponieważ odznaczają się większym wigorem i przyrostem zielonej masy. Co istotne, kwatera ta znacznie chętniej wybierana była przez stado bydła mięsnego, niż pozostałe, chociażby ze względu na smakowitość życic (wyższa zawartość cukrów).

Z kolei na użytku zasianym „od nowa” mieszanką BG-4 Milkway Universal, widać jak trawa budzi się po zimie do życia. Teraz trzeba zadbać tylko o odpowiednie nawożenie i liczyć na dobrą pogodę ;)

Lipiec 2017 - wypas na kwaterze Helena..jpg

Lipiec 2017- wypas na kwaterze

Bardzo intensywne opady w czerwcu i lipcu spowodowały znacznie krótszy okres pomiędzy drugim a trzecim pokosem. Na kwaterze „Helena” trawy koszone były jeszcze w czerwcu, natomiast w lipcu, zdecydowaliśmy się na wypas bydła.

Młode trawy – w tym wypadku same życice (mieszanka BG-2 Milkway Tetra) – spowodowały, iż były one chętniej pobierane, niż na innych kwaterach. Dodatkowo warto wspomnieć, że było też znacznie mniej niedojadów, chociażby ze względu na zminimalizowaną (prawie do zera) ilość chwastów. Natomiast ważne, aby pamiętać, że wypasu nie prowadzimy bezpośrednio po podsiewie czy też na założonym użytku zielonym od nowa zbyt szybko – trawa musi się ukorzenić! Ponieważ nasza kwatera podsiewana była jesienią 2016 roku, a w chwili obecnej zrobiono dwa pokosy, to jest znacznie mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia nowo wsianych traw. Minus tego stanowiska polega jednak na tym, że dawno nie odnawiana łąka miała dość mocno rozbudowaną warstwę filcu (nawet kilkukrotne włókowanie średnio sobie z tym radziło), przez co miejscami życica niestety nie potrafiła „stawić czoła” dobrze już zadomowionym, aczkolwiek mało wartościowym trawom. Po kolejnych pokosach warto będzie zastanowić się co możemy zrobić dalej z takim użytkiem. A Wy? Jakie macie najczęstsze problemy przy odnawianiu swoich użytków zielonych? Podzielcie się z nami swoimi obserwacjami – wspólnie możemy ustalić najlepsze rozwiązanie w kwestii poprawy jakości Waszych łąk i pastwisk!

Czas kosić!.jpg

Pierwszy pokos

Majowe pokosy czas zacząć! Na użytku „Helena” stare trawy osiągnęły już swoją dojrzałość i zaczęły się kłosić, natomiast dla nas najważniejsze było, aby pozwolić nowym wsiewkom życic z mieszanki BG-2 Milkway Tetra osiągnąć odpowiednią fazę wzrostu. Młode trawy w postaci życic znacząco podwyższyły jakość zbieranej zielonej masy ze względu na najwyższą zawartość cukrów (ze wszystkich gatunków traw) i białka, ponieważ zostały zebrane gdy część generatywna jeszcze nie była w pełni dojrzała (kłosy były zamknięte). Stanowisko to służy głownie do wypasu, natomiast zwierzęta zostaną wypuszczone na użytek w drugiej połowie roku, aby mieć pewność, że młode siewki w pełni się ukorzeniły. Tak jak wspomniałam wcześniej na „Helenie” gleba jest bardzo uboga w potas w związku z tym koniecznie rzucony zostanie jeszcze potas wraz z siarką i magnezem (100kg nawozu) oraz niezastąpiony azot w postaci saletry (100kg).

laka po rekultywacji.jpg

Zimna i deszczowa wiosna

Dość zimna i deszczowa wiosna spowodowała znacznie wolniejszy przyrost zielonej masy (nie tylko na użytkach zielonych) i opóźniła pierwszy pokos. Natomiast kilka słonecznych dni pozwoliło trawom na pobranie nawozu rzuconego początkiem kwietnia na kwaterze „Helena” - był to przede wszystkim potas, którego brakuje w glebie oraz azot. Dodatek siarki i magnezu, był potrzebny aby wzmocnić działanie azotu. Na załączonych zdjęciach również doskonale widać różnicę, gdzie zastosowano oprysk Fernando Forte oraz podsiew życicami w postaci mieszanki BG-2 Milkway Tetra. Część użytku, gdzie zastosowano oprysk jest wolna od mniszka lekarskiego oraz od szczawiu, natomiast sama ruń jest gęsta oraz wyraźne są nowe wsiewki życic. Teraz pozostaje nam poczekać kilka dni do pierwszego pokosu, ponieważ w tym roku nie wprowadzamy tam jeszcze zwierząt na wypas.

Wiosna 2017 (2).jpg

Wiosna 2017

Wiosna, która przyszła do nas dość szybko w tym roku pozwoliła na szybsze wysianie nawozów azotowych, z uwagi na wyższą średnią dobową amplitudę temperatur. Na użytku ‘Helena’ podano ok. 100kg saletry amonowej końcem marca, a w najbliższym czasie dodatkowo uzupełnimy braki potasu, nawozem z dodatkiem siarki i magnezu (ok. 100kg nawozu). Dawkę azotu powielimy w kwietniu z uwagi na to, że młode siewki życicy już zaczynają się dość mocno ukorzeniać, przez co mogą konkurować z pozostałymi gatunkami traw o światło i wodę. Natomiast należy pamiętać, że zbyt duża dawka nawozów azotowych wpłynie niekorzystnie na młodą trawę, gdyż stara ruń może zagłuszyć młode siewki. Na podsiewanej kwaterze nie będziemy wykorzystywać nawozów zawierających fosfor, gdyż jego zasobność w glebie jest bardzo wysoka.

Jesienne nawożenie

 

W celu lepszego przezimowania młodych siewek traw zdecydowaliśmy się na nawożenie potasowe w ilości 100kg soli potasowej, ponieważ gleba na tym stanowisku jest dość uboga w potas.

Podsiew siewnikiem Vredo w celu przeprowadzenia precyzyjnego podsiewu.jpg

Podsiew mieszanką BG -2 Milkway

Po ostatnim wypasie zostały wykoszone niedojady, a sama ruń była dwukrotnie włókowana, ze względu na zbitą darń. Podsiew przyprowadzono 20 września 2016 (ze względu na wrześniową suszę była obawa podsiewu we wcześniejszym terminie) siewnikiem talerzowym Vredo. Użyto do tego celu mieszanki życicowej BG-2 Milkway Tetra w ilości 25kg/ha, która doskonale sprawdza się przy podsiewach, ponieważ charakteryzuje się szybkim startem początkowym oraz znacząco podnosi jakość zbieranej masy zielonej, z uwagi na wysoką zawartość cukrów. Pierwsze kiełkujące nasiona zaczęły pojawiać się po upływie około 14 dni od zasiewu.  

Oprysk pastwiska 20 lipca 2016.jpg

Drugi oprysk Fernando Forte

Większość chwastów została wyeliminowana przez pierwszy oprysk, natomiast zdarzały się również pojedyncze rośliny, które powodowały dalsze rozprzestrzenianie się nasion. W związku z tym zdecydowaliśmy się na drugi oprysk nieco ponad miesiąc później, ze względu na pogodę. Dodatkowo mieliśmy możliwość szybkiego wejścia zwierząt na kwaterę „Helena” czy ewentualnego zebrania pokosu po użyciu Fernando Forte, z uwagi na 7 dniowy okres karencji.

Fernando Forte.jpg

Użycie herbicydu

Oprysk środkiem chwastobójczym Fernando Forte przeprowadzono po pierwszym wypasie zwierząt, 20 czerwca 2016 roku. Największym problemem na naszym użytku oprócz mniszka lekarskiego był szczaw, który najlepiej jest zwalczać w stadium rozety.

 

Wypas bydła - maj 2016.jpg

Zastosowanie środka Fernando Forte

Na użytkach zielonych w RGD Brody, bydło wypasane jest w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Tereny zielone podzielone są na kwatery, ze względu na intensywne wypasanie i sporą ilość sztuk bydła. Odchody dostarczane przez zwierzęta stale powodują rozsiewanie się nasion chwastów, przez co konieczne było zastosowanie środka chwastobójczego Fernando Forte, który umożliwia przeprowadzenie podsiewu w późniejszym czasie, w sposób znacznie bardziej skuteczny i efektywny.

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • Corteva Agriscience™
  Agriculture Division of DowDuPont
  ul. Domaniewska 50A
  02-672 Warszawa

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj dłużej, zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodrastwie już dziś! Dołącz do programu